Kamery Częstochowa monitoring montaż serwis


Monitoring przemysłowy -Telewizja przemysłowa

 

jest to system przekazywania obrazu z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery.
Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań.
Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.
Podstawowymi elementami monitoringu wizyjnego są:

  • kamery przemysłowe 
  • obiektywy 
  • rejestratory cyfrowe DVR
  • zasilacze 

Obecne systemy monitoringu wizyjnego powinny umożliwiać użytkownikowi kompleksowe monitorowanie, analizowanie oraz zapisywanie obrazów z kamer przemysłowych.

zestaw
Większość systemów telewizji przemysłowej korzysta z rozwiązań opartych na rejestratorach przemysłowych lub serwerach PC.
Zarządzanie materiałem wizyjnym w systemach telewizji przemysłowej obejmuje przede wszystkim monitorowane obrazy, które w zależności od platformy i dostępnych rozwiązań może być realizowane bezpośrednio z urządzenia rejestrującego lub zdalnie przez sieć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub dedykowanego oprogramowania, które zainstalowano na dysku komputera.